index

index

urgentcity.

urgentcity

URGENTCITY & TALES

De schoonheid
van discussie

UrgentCity onderzoekt aanwezige uitdagingen binnen communicatie en multidisciplinaire samenwerkingen in de ontwikkeling van stedelijke omgevingen.

Wij waren in een vroeg stadium betrokken bij dit samenwerkingsproject met de twee organisaties: Amateur Cities en New Generations. Onze ontwerptaak ging verder dan een grafische uitvoering en wij dachten mee over de inrichting en uitvoering van het project.

UrgentCity onderzoekt de taal en de invloed van taal op stedelijke discussies. UrgentCity daagt alle verschillende experts en niet-experts uit om over de schutting te kijken en in gesprek te gaan met elkaar daarover.

We gaan uit van het gegeven dat de taal die we gebruiken niet alleen onze realiteit beschrijft maar deze ook actief vormgeeft. Ons hedendaagse vocabulaire wordt gedomineerd door termen die generiek, verwarrend, gehyped, overbodig of eenvoudig anders begrepen kunnen worden door mensen uit verschillende disciplines. Hoe kunnen we deze termen traceren en in een eigentijds vocabulaire samenstellen? En we bevragen wat de taal die we gebruiken zegt over onze hedendaagse samenleving?

De samenwerking met Hats & Tales was interessant omdat zij een ander perspectief inbrachten van buitenaf. De feedback en vragen van Saskia en Hanneke waren belangrijk voor ons, die creëerden ruimte zodat we van een afstand naar hetzelfde konden kijken. Daardoor waren we in staat onszelf te bevragen.

— ANIA MOLENDA  — 
mede-oprichter Amateur Cities

Saskia en Hanneke hebben een systematische manier van ontwerpen. Daarom betrokken wij ze in een vroeg stadium. Op die manier konden ze ons helpen bij de identificatie van ons project, door onderzoeksvragen te verkennen en onderwerpen te verhelderen.

— ANIA MOLENDA  — 

We onderzoeken de rol van taal in hedendaagse stedelijke vraagstukken met dit project introduceren we dit abstracte doch relevante onderwerp aan een interdisciplinair publiek dat zich bezighoudt met thema's als; ecologie, stedelijke ontwikkeling, technologie en maatschappij. De visualisatie van het project was er dan ook op gericht het toegankelijk en inzichtelijk te maken voor een breed publiek, we zochten naar een beeldtaal om onze bevindingen te vertalen, even als de dialoog die tot stand kwam.

Video interview met: Piero Pelizzaro (it) Resiliency consultant – werkt aan klimaatverandering beleid.
Eén van de twintig interviews, alle videos vind je hier → urgentcity.eu

Het concept van transformatie vormde het fundament voor UrgentCity als een visuele verwijzing naar het verlies of verandering van betekenis door gebruik van termen binnen diverse professionele disciplines of culturele contexten. Transformatie weerspiegelt voor ons ook de instabiliteit van betekenis en kennis.

Het faciliteren van snelle en langzame leesmethodes met behoud van een duidelijke inhoud lagen ten grondslag aan het ontwerpproces en het beoogde eindresultaat dat zich uitte in de verschillende media uitingen als: website,
 video, diagrammen, social-media campagne en workshops. Frisse en gedurfde kleuren hielpen de aandacht te trekken, maar ook om de inhoud te ordenen volgens de vier thematische stromingen. Daarnaast besloten we de website in te richten als een database, met een archieffunctie waarin alle onderzoeksresultaten doorzoekbaar zijn.

→ bezoek urgentcity.eu

Omdat het project veel verschillende media en formats omvatte, was het cruciaal het ontwerp modulair in te richten en in staat te stellen zich aan te passen aan verschillende media zoals video, print, sociale media en aanwezigheid op het web, workshopmateriaal, publiek debat enz. Het ontwerp heeft niet alleen bewezen consistent te zijn via deze verschillende media uitingen, maar heeft de discussie actief geholpen door het visueel en voelbaar te maken.

Hats & Tales zorgden ervoor dat we in staat waren om onze boodschap te communiceren. Zowel op onze website, sociale media en in de filmserie. Ze voorzagen ons van een visuele taal.

— ANIA MOLENDA  — 

Behind the scenes – tijdens de video interviews.

Wij interviewden en filmden twintig architecten wetenschappers, economen en een schrijver over stedelijke terminologie. We werkten daarvoor nauw samen met de filmmakers,  stelden een scenario op en waren de eerste twee interviews aanwezig om de verschillende shoots (zoals het intro-shot, close-ups, portret en omgevingsbeelden) te kunnen verwerken tot een consistent verhaal.

Ook in de montage zochten we naar consistentie. Zo kozen we ervoor om het beeld te laten pauzeren bij de gekozen termen van de geïnterviewde. Een kort moment om voor de kijker zijn eigen gedachten op te maken.

De uitdaging was er voor ons telkens weer in gelegen om een herkenbaar design te bouwen, waar de doelgroep snel zijn weg in kan vinden, maar zich ook kan verliezen in de terminologie en de verdiepende discussie. We hebben gebruik gemaakt van duotone foto’s en video’s, waarbij elk thematiek een aparte kleur heeft: peach, groen, blauw en paars. Hierdoor werd duidelijk welke term bij welk thema hoort en wordt zo een verbinding gemaakt.

Hats & Tales is visueel sterk en veelzijdig. Saskia en Hanneke werken crossmediaal en gaan altijd op zoek naar een sweet spot.
Ze gaan op zoek naar onderliggende oorzaken die ze vervolgens in een strategie vertalen. Ze geven om het gehele proces. We waren een team.

— ANIA MOLENDA  —

De vier thematieken en kleur differentiaties.

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

WAT MAAKTEN WE

BEZOEK DE WEBSITE

Amateur Cities / platform voor architectuur
New Generations  / platform voor architectuur
Wilbert Eerland /
camera & editing
Luca Chiaudano /camera & editing

Speciale dank aan het onderzoek & redactie team:
Daphne Bakker, Giulia Cosenza, William Priestley en Michela Di Saverio 

onderzoek
concept & strategie
design
website
motion graphics
art direction video's
social media 
programmaboek + congres materialen
posters

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl
06 432 74 364


saskia@hatsandtales.nl
06 455 20 450

Lees meer over onze werkwijze, wat onze drijfveer is en hoe wij onze rol als ontwerpers zien.

Ⓒ HATS & TALES 2018

GERELATEERDE PROJECTEN

URGENTCITY & TALES

De schoonheid
van discussie

UrgentCity onderzoekt aanwezige uitdagingen binnen communicatie en multidisciplinaire samenwerkingen in de ontwikkeling van stedelijke omgevingen.

Wij waren in een vroeg stadium betrokken bij dit samenwerkingsproject met de twee organisaties: Amateur Cities en New Generations. Onze ontwerptaak ging verder dan een grafische uitvoering en wij dachten mee over de inrichting en uitvoering van het project.

UrgentCity onderzoekt de taal en de invloed van taal op stedelijke discussies. UrgentCity daagt alle verschillende experts en niet-experts uit om over de schutting te kijken en in gesprek te gaan met elkaar daarover.

We gaan uit van het gegeven dat de taal die we gebruiken niet alleen onze realiteit beschrijft maar deze ook actief vormgeeft. Ons hedendaagse vocabulaire wordt gedomineerd door termen die generiek, verwarrend, gehyped, overbodig of eenvoudig anders begrepen kunnen worden door mensen uit verschillende disciplines. Hoe kunnen we deze termen traceren en in een eigentijds vocabulaire samenstellen? En we bevragen wat de taal die we gebruiken zegt over onze hedendaagse samenleving?

De samenwerking met Hats & Tales was interessant omdat zij een ander perspectief inbrachten van buitenaf. De feedback en vragen van Saskia en Hanneke waren belangrijk voor ons, die creëerden ruimte zodat we van een afstand naar hetzelfde konden kijken. Daardoor waren we in staat onszelf te bevragen.

— ANIA MOLENDA  — 
mede-oprichter Amateur Cities

Saskia en Hanneke hebben een systematische manier van ontwerpen. Daarom betrokken wij ze in een vroeg stadium. Op die manier konden ze ons helpen bij de identificatie van ons project, door onderzoeksvragen te verkennen en onderwerpen te verhelderen.

— ANIA MOLENDA  — 

We onderzoeken de rol van taal in hedendaagse stedelijke vraagstukken met dit project introduceren we dit abstracte doch relevante onderwerp aan een interdisciplinair publiek dat zich bezighoudt met thema's als; ecologie, stedelijke ontwikkeling, technologie en maatschappij. De visualisatie van het project was er dan ook op gericht het toegankelijk en inzichtelijk te maken voor een breed publiek, we zochten naar een beeldtaal om onze bevindingen te vertalen, even als de dialoog die tot stand kwam.

Video interview met: Piero Pelizzaro (it) Resiliency consultant – werkt aan klimaatverandering beleid.
Eén van de twintig interviews, alle videos vind je hier → urgentcity.eu

Het concept van transformatie vormde het fundament voor UrgentCity als een visuele verwijzing naar het verlies of verandering van betekenis door gebruik van termen binnen diverse professionele disciplines of culturele contexten. Transformatie weerspiegelt voor ons ook de instabiliteit van betekenis en kennis.

Het faciliteren van snelle en langzame leesmethodes met behoud van een duidelijke inhoud lagen ten grondslag aan het ontwerpproces en het beoogde eindresultaat dat zich uitte in de verschillende media uitingen als: website,
 video, diagrammen, social-media campagne en workshops. Frisse en gedurfde kleuren hielpen de aandacht te trekken, maar ook om de inhoud te ordenen volgens de vier thematische stromingen. Daarnaast besloten we de website in te richten als een database, met een archieffunctie waarin alle onderzoeksresultaten doorzoekbaar zijn.

→ bezoek urgentcity.eu

Omdat het project veel verschillende media en formats omvatte, was het cruciaal het ontwerp modulair in te richten en in staat te stellen zich aan te passen aan verschillende media zoals video, print, sociale media en aanwezigheid op het web, workshopmateriaal, publiek debat enz. Het ontwerp heeft niet alleen bewezen consistent te zijn via deze verschillende media uitingen, maar heeft de discussie actief geholpen door het visueel en voelbaar te maken.

Hats & Tales zorgden ervoor dat we in staat waren om onze boodschap te communiceren. Zowel op onze website, sociale media en in de filmserie. Ze voorzagen ons van een visuele taal.

— ANIA MOLENDA  — 

Behind the scenes – tijdens de video interviews.

Wij interviewden en filmden twintig architecten wetenschappers, economen en een schrijver over stedelijke terminologie. We werkten daarvoor nauw samen met de filmmakers,  stelden een scenario op en waren de eerste twee interviews aanwezig om de verschillende shoots (zoals het intro-shot, close-ups, portret en omgevingsbeelden) te kunnen verwerken tot een consistent verhaal.

Ook in de montage zochten we naar consistentie. Zo kozen we ervoor om het beeld te laten pauzeren bij de gekozen termen van de geïnterviewde. Een kort moment om voor de kijker zijn eigen gedachten op te maken.

De uitdaging was er voor ons telkens weer in gelegen om een herkenbaar design te bouwen, waar de doelgroep snel zijn weg in kan vinden, maar zich ook kan verliezen in de terminologie en de verdiepende discussie. We hebben gebruik gemaakt van duotone foto’s en video’s, waarbij elk thematiek een aparte kleur heeft: peach, groen, blauw en paars. Hierdoor werd duidelijk welke term bij welk thema hoort en wordt zo een verbinding gemaakt.

Hats & Tales is visueel sterk en veelzijdig. Saskia en Hanneke werken crossmediaal en gaan altijd op zoek naar een sweet spot.
Ze gaan op zoek naar onderliggende oorzaken die ze vervolgens in een strategie vertalen. Ze geven om het gehele proces. We waren een team.

— ANIA MOLENDA  —

De vier thematieken en kleur differentiaties.

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

Amateur Cities / platform voor architectuur
New Generations  / platform voor architectuur
Wilbert Eerland /
camera & editing
Luca Chiaudano /camera & editing

Speciale dank aan het onderzoek & redactie team:
Daphne Bakker, Giulia Cosenza, William Priestley en Michela Di Saverio 

WAT MAAKTEN WE

onderzoek
concept & strategie
design
website
motion graphics
art direction video's
social media 
programmaboek + congres materialen
posters

BEZOEK DE WEBSITE

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl
06 432 74 364


saskia@hatsandtales.nl
06 455 20 450

GERELATEERDE PROJECTEN