index

index

club imagine.

theater rotterdam

THEATER ROTTERDAM & TALES

Verbeeld je een nieuwe wereld en creëer een nieuw landschap.

Club Imagine is een programma voor Theater Rotterdam en verbindt het publieke debat over klimaatverandering met de denkwereld van theatermakers. Onderzoek met elkaar doen naar een nieuwe wereld, of de bestaande wereld anders verwoorden en verder verdiepen. Wij zijn verantwoordelijk voor de visuele vormgeving van Club Imagine en werden gaandeweg ook onderdeel van het conceptuele team.

Fotografie drukwerk Titia Hahne, fotografie events Salih Kilic

Denk hardop na over de uitwisseling tussen kunst, wetenschap en de klimaatopgave. Hoe maak je een nieuw landschap, zonder dat het een bestaand landschap is. En zonder de huidige regels te kopiëren?

We kregen de vrijheid van Club Imagine om ons hart te laten spreken. Er was geen sprake van een klassieke rolverdeling waarbij de opdrachtgever vraagt en de vormgever maakt.

 

“De vragen die ik in het programma adresseerde, stonden bij Saskia en Hanneke ook al op het netvlies. We begrepen elkaar, we wilden elk op onze eigen manier hetzelfde onderzoeken. En zo raakte Hats & Tales steeds meer betrokken bij niet alleen de uitingen, maar gaven ze ook inhoud aan de agenda van van Club Imagine. De samenwerking kreeg een verdiepende laag.”

— ARIE LENGKEEK —
Programmamaker Club Imagine, Theater Rotterdam

Hinten naar de menselijke inbreuk.

In elk ontwerp hinten we naar de menselijke inbreuk op de natuur. We abstraheerden dat vervolgens, en vergrootten het uit. Elk issue startte met een grijze collage. Daarop kreeg het een felle basiskleur en een stippellijn, om zo de route te verbeelden die het programma doorkruist.

Een overmeesterend welkom,
een indringende achtergrond.

Naast de posters en programma’s waren wij ook verantwoordelijk voor het grote scherm, de mediawall, in de Schouwburg. Een oude en geliefde bekende van ons, door Motel Mozaïque. We namen de mediawall op als een belangrijk onderdeel van de route die de bezoeker van Club Imagine doorloopt.

 

“Hats & Tales had meteen de juiste toon te pakken, dat vond ik knap. De visuele lagen die zij aanbrachten, zorgden ervoor dat het onderwerp ruimer werd. Dat past bij Club Imagine, waar we niet per se op zoek zijn naar één definitie of antwoord.”

— ARIE LENGKEEK —

Onze materialen en methodes gingen net zo ver als onze opdrachtgever dat van zijn publiek verwacht. We onderzochten de fascinaties die opkwamen bij de issue-besprekingen van Club Imagine en gebruikte dat als inspiratie van onze ontwerpen. Zoals de overconsumptie van vierkante tafeltjes bij IKEA, voor de Humans Issue.

We leerden dat er miljoenen wiskundige formules zijn die alle patronen berekenen in de natuur. De strepen op zebra’s bijvoorbeeld, die zijn te voorspellen via een algoritme. Dit is geen willekeur, je kunt precies uitrekenen hoe het zwart zich verhoudt tot het wit. Dit ongrijpbare fenomeen werd ons uitgangspunt voor de Common issue – over exploitatie, uitputting en wat meer wordt door te delen. We gebruikten een algoritme en lieten dit los op de onderliggende laag, de collage. Vanaf hier nam het algoritme de uitzending over en vormde het een onvoorspelbare animatie.

Video op de mediawall in de Rotterdamse Schouwburg, 12 meter breed.

Half echt. Half nep.

Voor de Global Issue onderzochten we verschillende data van de wereld die niet vallen onder éénzelfde categorie, maar die wel een correlatie hebben. Zoals veehouderij en waterschaarste. Door deze cijfers in elkaar over te laten vloeien op de wereldkaart, wordt de impact van ons handelen en de uitputting van natuurlijke bronnen plotseling haarscherp.

Bij de laatste Club Imagine, de Believers-aflevering, maakten we een kijkdoos van alle posters van eerdere issues en lieten daar een camera doorheen gaan. Een tunnel zonder einde, half echt, half nep.   

Wat wij het meest bijzondere vonden aan Club Imagine was de ontdekking samen. We leerden meer over de wereld en hoe we ons daar handen en voeten aan konden geven in onze uitingen.

 

“Saskia en Hanneke zijn nieuwsgierig en toegewijd. Wat ik leuk vind aan ze, is dat ze ook echt fysiek produceren. Ze doen aan handwerk. Ze zijn makers. De fascinatie voor het materiële trekt me aan in hun manier van werken.”

— ARIE LENGKEEK —

Beknopte visuele impressie van de verscheidene issues.

Korte teasers die via social media werden verspreid.

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

WAT MAAKTEN WE

Speciale dank aan onze tijdelijke krachten Jochem Walboomers, Marwan Anbaky

concept & strategie
poster
brochure
motion graphics
social media 

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl
06 432 74 364


saskia@hatsandtales.nl
06 455 20 450

Lees meer over onze werkwijze, wat onze drijfveer is en hoe wij onze rol als ontwerpers zien.

Ⓒ HATS & TALES 2018

GERELATEERDE PROJECTEN

THEATER ROTTERDAM & TALES

Verbeeld je een nieuwe wereld en creëer een nieuw landschap.

Club Imagine is een programma voor Theater Rotterdam en verbindt het publieke debat over klimaatverandering met de denkwereld van theatermakers. Onderzoek met elkaar doen naar een nieuwe wereld, of de bestaande wereld anders verwoorden en verder verdiepen. Wij zijn verantwoordelijk voor de visuele vormgeving van Club Imagine en werden gaandeweg ook onderdeel van het conceptuele team.

Fotografie drukwerk Titia Hahne, fotografie events Salih Kilic

Denk hardop na over de uitwisseling tussen kunst, wetenschap en de klimaatopgave. Hoe maak je een nieuw landschap, zonder dat het een bestaand landschap is. En zonder de huidige regels te kopiëren?

We kregen de vrijheid van Club Imagine om ons hart te laten spreken. Er was geen sprake van een klassieke rolverdeling waarbij de opdrachtgever vraagt en de vormgever maakt.

 

“De vragen die ik in het programma adresseerde, stonden bij Saskia en Hanneke ook al op het netvlies. We begrepen elkaar, we wilden elk op onze eigen manier hetzelfde onderzoeken. En zo raakte Hats & Tales steeds meer betrokken bij niet alleen de uitingen, maar gaven ze ook inhoud aan de agenda van van Club Imagine. De samenwerking kreeg een verdiepende laag.”

— ARIE LENGKEEK —
Programmamaker Club Imagine, Theater Rotterdam

Hinten naar de menselijke inbreuk.

In elk ontwerp hinten we naar de menselijke inbreuk op de natuur. We abstraheerden dat vervolgens, en vergrootten het uit. Elk issue startte met een grijze collage. Daarop kreeg het een felle basiskleur en een stippellijn, om zo de route te verbeelden die het programma doorkruist.

Een overmeesterend welkom,
een indringende achtergrond.

Naast de posters en programma’s waren wij ook verantwoordelijk voor het grote scherm, de mediawall, in de Schouwburg. Een oude en geliefde bekende van ons, door Motel Mozaïque. We namen de mediawall op als een belangrijk onderdeel van de route die de bezoeker van Club Imagine doorloopt.

 

“Hats & Tales had meteen de juiste toon te pakken, dat vond ik knap. De visuele lagen die zij aanbrachten, zorgden ervoor dat het onderwerp ruimer werd. Dat past bij Club Imagine, waar we niet per se op zoek zijn naar één definitie of antwoord.”

— ARIE LENGKEEK —

Onze materialen en methodes gingen net zo ver als onze opdrachtgever dat van zijn publiek verwacht. We onderzochten de fascinaties die opkwamen bij de issue-besprekingen van Club Imagine en gebruikte dat als inspiratie van onze ontwerpen. Zoals de overconsumptie van vierkante tafeltjes bij IKEA, voor de Humans Issue.

We leerden dat er miljoenen wiskundige formules zijn die alle patronen berekenen in de natuur. De strepen op zebra’s bijvoorbeeld, die zijn te voorspellen via een algoritme. Dit is geen willekeur, je kunt precies uitrekenen hoe het zwart zich verhoudt tot het wit. Dit ongrijpbare fenomeen werd ons uitgangspunt voor de Common issue – over exploitatie, uitputting en wat meer wordt door te delen. We gebruikten een algoritme en lieten dit los op de onderliggende laag, de collage. Vanaf hier nam het algoritme de uitzending over en vormde het een onvoorspelbare animatie.

Video op de mediawall in de Rotterdamse Schouwburg, 12 meter breed.

Half echt. Half nep.

Voor de Global Issue onderzochten we verschillende data van de wereld die niet vallen onder éénzelfde categorie, maar die wel een correlatie hebben. Zoals veehouderij en waterschaarste. Door deze cijfers in elkaar over te laten vloeien op de wereldkaart, wordt de impact van ons handelen en de uitputting van natuurlijke bronnen plotseling haarscherp.

Bij de laatste Club Imagine, de Believers-aflevering, maakten we een kijkdoos van alle posters van eerdere issues en lieten daar een camera doorheen gaan. Een tunnel zonder einde, half echt, half nep.   

Wat wij het meest bijzondere vonden aan Club Imagine was de ontdekking samen. We leerden meer over de wereld en hoe we ons daar handen en voeten aan konden geven in onze uitingen.

 

“Saskia en Hanneke zijn nieuwsgierig en toegewijd. Wat ik leuk vind aan ze, is dat ze ook echt fysiek produceren. Ze doen aan handwerk. Ze zijn makers. De fascinatie voor het materiële trekt me aan in hun manier van werken.”

— ARIE LENGKEEK —

Beknopte visuele impressie van de verscheidene issues.

Korte teasers die via social media werden verspreid.

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

Speciale dank aan onze tijdelijke krachten Jochem Walboomers, Marwan Anbaky

WAT MAAKTEN WE

concept & strategie
poster
brochure
motion graphics
social media 

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl
06 432 74 364


saskia@hatsandtales.nl
06 455 20 450

GERELATEERDE PROJECTEN