index

index

SINFLØD & TALES

SINFLØD
'Self' destruction & decay of the human kind.

There shall be a big flood,
that will annihilate all life, be it man or animal. It is caused by the wickedness of all, and their depraved lives.

Sinflød is ons antwoord op de urgente klimaat-problematiek, uit een wellicht ietwat onverwachte hoek.

Zoekend naar een ander perspectief om dit dringende verhaal te verspreiden, verbinden wij klimaatverandering aan de duistere symboliek die in de metal muziek scene leidend is. 

 

We bundelden onze kracht met ontwerp-studio Nearest Neighbour en stapten samen weg van de documentaire-, infographics- en journalistieke insteek, die zo gangbaar verenigd is met dit onderwerp.

Onze gezamenlijke fascinatie voor subculturen in de metal-scene gebruikten wij als visuele en inhoudelijk inspiratie. Gecombineerd met een dosis wetenschappelijke onderzoeken die de effecten van ‘ons’ menselijk handelen op het klimaat bewijzen. Dit uit zich in een bewogen onderzoek naar een krachtige beeldtaal die de indringende boodschap kan dragen. 

We willen de klimaat-
problematiek dichter bij de beleving(swereld) brengen. De intensiteit voelbaar maken.

We creëerden een verhaal, een ‘nieuwe’ mythe. Sinflød is afgeleid van het verhaal van de bijbelse zondvloed. Een voorbeeld van een eindtijd-vertelling – de alles verwoestende overstroming – die in veel verschillende culturen overgeleverd werd en richting gaf aan verleden, heden en toekomst. 

Wij denken dat onze generatie zo’n nieuwe mythe nodig heeft. Het kan ons helpen om keuzes te maken, te handelen en een band te smeden. Sinflød brengt deze mythe in de vorm van een duistere ‘fictieve band’ waarbij het debuut album en de farewell tour samenkomen. 

Het zijn geen mythes van de toekomst, maar het is de realiteit van nu. 

In metal-scene wordt de luisteraar vaker geconfronteerd met onderwerpen die genegeerd en gevreesd worden. De dwingende en gecontroleerde agressie van de muziek versterkt deze onderwerpen.

De keuze om de beeldtaal van de metal-scene in te zetten voor dit project versterkt de dwingende en alarmerende laag in onze boodschap. De oorsprong en semiotiek van de metal-scene bekrachtigd de kritische boodschap van Sinflød: de zelfvernietiging en ondergang van de huidige beschaving is ingezet en we kunnen niet meer terug.

De waarschuwingen die Sinflød verkondigt in de vorm van 5 slepende DOOM tracks zijn:

TRACK 01 / 7 DAYS OF CHAOS
about the increase of natural disasters

TRACK 02 / FINAL GASP
about the increase of diseases

TRACK 03 / PHANTOM VOID
about shortages of food + water

TRACK 04 / BLACK BLOOD
about wars over natural resources

TRACK 05 / NOWHERE RUN
about environmental refugees

Tijdens het Graphic Matters festival toonde Sinflød zich voor het eerst aan het publiek, in de vorm van een installatie. De geënsceneerde setting van een merch-stand & podium sprak tot de verbeelding. Met deze vorm bevragen we de gebruikelijke manier waarop de oorzaken en gevolgen van de klimaatproblematiek veelal worden weergegeven.  

De door merg en been dringende zware klanken – gecreëerd door het vervormde geluid van; brekende ijskappen, insectenplagen, aardbevingen, tornado’s, plunderingen en oorlogen – grepen het publiek bij de strot. Wij lieten het publiek in het donker opgaan in de boodschap, deze subjectieve beleving creëerde persoonlijke betekenissen. 

Sinflød’s tour is pas net begonnen. Een vervreemdende mythe, die door de realiteit om te zetten in een dwingende ethiek, de misschien wel niet zó fictieve dreiging overbrengt.

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

WAT MAAKTEN WE

BEZOEK DE WEBSITES

Nearest Neighbour partner
Graphic Matters expositie ruimte

Onderzoek
Concept & ontwerp
Soundscape
Motiongraphics
Expositie / installatie

WIL JE MEER INFO OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl | 06 432 74 364
of saskia@hatsandtales.nl | 06 455 20 450.

Of lees meer over onze werkwijze, wat onze drijfveer is en hoe wij onze rol als ontwerpers zien.

Ⓒ HATS & TALES 2017

GERELATEERDE PROJECTEN

SINFLØD & TALES

SINFLØD
'Self' destruction & decay of the human kind.

There shall be a big flood,
that will annihilate all life, be it man or animal. It is caused by the wickedness of all, and their depraved lives.

Sinflød is ons antwoord op de urgente klimaat-problematiek, uit een wellicht ietwat onverwachte hoek.

Zoekend naar een ander perspectief om dit dringende verhaal te verspreiden, verbinden wij klimaatverandering aan de duistere symboliek die in de metal muziek scene leidend is. 

 

We bundelden onze kracht met ontwerp-studio Nearest Neighbour en stapten samen weg van de documentaire-, infographics- en journalistieke insteek, die zo gangbaar verenigd is met dit onderwerp.

Onze gezamenlijke fascinatie voor subculturen in de metal-scene gebruikten wij als visuele en inhoudelijk inspiratie. Gecombineerd met een dosis wetenschappelijke onderzoeken die de effecten van ‘ons’ menselijk handelen op het klimaat bewijzen. Dit uit zich in een bewogen onderzoek naar een krachtige beeldtaal die de indringende boodschap kan dragen. 

We willen de klimaat-
problematiek dichter bij de beleving(swereld) brengen. De intensiteit voelbaar maken.

We creëerden een verhaal, een ‘nieuwe’ mythe. Sinflød is afgeleid van het verhaal van de bijbelse zondvloed. Een voorbeeld van een eindtijd-vertelling – de alles verwoestende overstroming – die in veel verschillende culturen overgeleverd werd en richting gaf aan verleden, heden en toekomst. 

Wij denken dat onze generatie zo’n nieuwe mythe nodig heeft. Het kan ons helpen om keuzes te maken, te handelen en een band te smeden. Sinflød brengt deze mythe in de vorm van een duistere ‘fictieve band’ waarbij het debuut album en de farewell tour samenkomen. 

Het zijn geen mythes van de toekomst, maar het is de realiteit van nu. 

In metal-scene wordt de luisteraar vaker geconfronteerd met onderwerpen die genegeerd en gevreesd worden. De dwingende en gecontroleerde agressie van de muziek versterkt deze onderwerpen.

De keuze om de beeldtaal van de metal-scene in te zetten voor dit project versterkt de dwingende en alarmerende laag in onze boodschap. De oorsprong en semiotiek van de metal-scene bekrachtigd de kritische boodschap van Sinflød: de zelfvernietiging en ondergang van de huidige beschaving is ingezet en we kunnen niet meer terug.

De waarschuwingen die Sinflød verkondigt in de vorm van 5 slepende DOOM tracks zijn:

TRACK 01 / 7 DAYS OF CHAOS
about the increase of natural disasters

TRACK 02 / FINAL GASP
about the increase of diseases

TRACK 03 / PHANTOM VOID
about shortages of food + water

TRACK 04 / BLACK BLOOD
about wars over natural resources

TRACK 05 / NOWHERE RUN
about environmental refugees

Tijdens het Graphic Matters festival toonde Sinflød zich voor het eerst aan het publiek, in de vorm van een installatie. De geënsceneerde setting van een merch-stand & podium sprak tot de verbeelding. Met deze vorm bevragen we de gebruikelijke manier waarop de oorzaken en gevolgen van de klimaatproblematiek veelal worden weergegeven.  

De door merg en been dringende zware klanken – gecreëerd door het vervormde geluid van; brekende ijskappen, insectenplagen, aardbevingen, tornado’s, plunderingen en oorlogen – grepen het publiek bij de strot. Wij lieten het publiek in het donker opgaan in de boodschap, deze subjectieve beleving creëerde persoonlijke betekenissen. 

Sinflød’s tour is pas net begonnen. Een vervreemdende mythe, die door de realiteit om te zetten in een dwingende ethiek, de misschien wel niet zó fictieve dreiging overbrengt.

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

Nearest Neighbour partner
Graphic Matters expositie ruimte

WAT MAAKTEN WE

Onderzoek
Concept & ontwerp
Soundscape
Motiongraphics
Expositie / installatie

BEZOEK DE WEBSITES

WIL JE MEER INFO OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl | 06 432 74 364
of saskia@hatsandtales.nl | 06 455 20 450.

Of lees meer over onze werkwijze, wat onze drijfveer is en hoe wij onze rol als ontwerpers zien.

Ⓒ HATS & TALES 2017

GERELATEERDE PROJECTEN

Tag: sinflød

Sinflød. ‘Self’ destruction & decay of the human kind.

May 4, 2017 / by Saskia Pouwels / In STEVIGE PRODUCTIES / Comments Off on Sinflød. ‘Self’ destruction & decay of the human kind.