index

index

SINFLØD & TALES

Sinflød | Self destruction & decay of humankind.

There shall be a big flood,
that will annihilate all life, be it man or animal. It is caused by the wickedness of all, and their depraved lives.

Sinflød brengt een aanklacht tegen het zelfdestructieve gedrag van de mensheid in het antropoceen, met het doel een discussie uit te lokken over de urgentie van deze bijna onomkeerbare vernielzucht.

Zoekend naar een ander perspectief om dit dringende verhaal te verspreiden, verbinden wij klimaatverandering aan de duistere semiotiek, esthetiek en retoriek die in het metal muziek genre leidend is. 

We bundelden onze kracht met ontwerp-studio Nearest Neighbour en stapten samen weg van de documentaire-, infographics- en journalistieke insteek, die zo gangbaar verenigd is met dit onderwerp.

Onze gezamenlijke fascinatie voor subculturen in de metal-scene gebruikten wij als visuele en inhoudelijk inspiratie. Gecombineerd met een dosis wetenschappelijke onderzoeken die de effecten van ‘ons’ menselijk handelen op het klimaat bewijzen. Dit uit zich in een bewogen onderzoek naar een krachtige beeldtaal die de indringende boodschap kan dragen. 

→ bezoek sinflod.com

 

We willen de klimaat-
problematiek dichter bij de beleving(swereld) brengen. De intensiteit voelbaar maken.

Wij zien hier ruimte om het over een andere boeg te gooien; onze generatie heeft een nieuwe mythe nodig. Hoe kunnen we overbrengen dat de zelfdestructie van de mensheid wordt gepersonifieerd door de vijf hoofdrolspelers: natural, diseases, shortage of food + water, war en environmental refugees? Wat is ‘real’ en wat voelt nog ‘realistic’? 

Het zijn geen mythes van de toekomst, maar het is de realiteit van nu. 

In metal-scene wordt de luisteraar vaker geconfronteerd met onderwerpen die genegeerd en gevreesd worden. De dwingende en gecontroleerde agressie van de muziek versterkt deze onderwerpen.

De keuze om de beeldtaal van de metal-scene in te zetten voor dit project versterkt de dwingende en alarmerende laag in onze boodschap. De oorsprong en semiotiek van de metal-scene bekrachtigd de kritische boodschap van Sinflød: de zelfvernietiging en ondergang van de huidige beschaving is ingezet en we kunnen niet meer terug.

De 5 hoofdrolspelers / threats:

TRACK 01 / 7 DAYS OF CHAOS
about the increase of natural disasters

TRACK 02 / FINAL GASP
about the increase of diseases

TRACK 03 / PHANTOM VOID
about shortages of food + water

TRACK 04 / BLACK BLOOD
about wars over natural resources

TRACK 05 / NOWHERE RUN
about environmental refugees

Tijdens het Graphic Matters festival toonde Sinflød zich voor het eerst aan het publiek, in de vorm van een installatie. De geënsceneerde setting van een merch-stand & podium sprak tot de verbeelding. Met deze vorm bevragen we de gebruikelijke manier waarop de oorzaken en gevolgen van de klimaatproblematiek veelal worden weergegeven.  

De door merg en been dringende zware klanken – gecreëerd door het vervormde geluid van; brekende ijskappen, insectenplagen, aardbevingen, tornado’s, plunderingen en oorlogen – grepen het publiek bij de strot. Wij lieten het publiek in het donker opgaan in de boodschap, deze subjectieve beleving creëerde persoonlijke betekenissen. 

Sinflød’s tour is pas net begonnen. Een vervreemdende mythe, die door de realiteit om te zetten in een dwingende ethiek, de misschien wel niet zó fictieve dreiging overbrengt.

→ bezoek sinflod.com

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

WAT MAAKTEN WE

BEZOEK DE WEBSITE

Nearest Neighbour  / partner
Graphic Matters / installatie & expositie 2017
MOMO Festival 2018 / performance & installatie 2018

onderzoek
concept & ontwerp
soundscapes
motion graphics
expositie / installatie
website

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl
06 432 74 364


saskia@hatsandtales.nl
06 455 20 450

Lees meer over onze werkwijze, wat onze drijfveer is en hoe wij onze rol als ontwerpers zien.

Ⓒ HATS & TALES 2018

GERELATEERDE PROJECTEN

SINFLØD & TALES

Sinflød | Self destruction & decay of humankind.

There shall be a big flood,
that will annihilate all life, be it man or animal. It is caused by the wickedness of all, and their depraved lives.

Sinflød brengt een aanklacht tegen het zelfdestructieve gedrag van de mensheid in het antropoceen, met het doel een discussie uit te lokken over de urgentie van deze bijna onomkeerbare vernielzucht.

Zoekend naar een ander perspectief om dit dringende verhaal te verspreiden, verbinden wij klimaatverandering aan de duistere semiotiek, esthetiek en retoriek die in het metal muziek genre leidend is. 

We bundelden onze kracht met ontwerp-studio Nearest Neighbour en stapten samen weg van de documentaire-, infographics- en journalistieke insteek, die zo gangbaar verenigd is met dit onderwerp.

Onze gezamenlijke fascinatie voor subculturen in de metal-scene gebruikten wij als visuele en inhoudelijk inspiratie. Gecombineerd met een dosis wetenschappelijke onderzoeken die de effecten van ‘ons’ menselijk handelen op het klimaat bewijzen. Dit uit zich in een bewogen onderzoek naar een krachtige beeldtaal die de indringende boodschap kan dragen. 

→ bezoek sinflod.com

 

We willen de klimaat-
problematiek dichter bij de beleving(swereld) brengen. De intensiteit voelbaar maken.

Wij zien hier ruimte om het over een andere boeg te gooien; onze generatie heeft een nieuwe mythe nodig. Hoe kunnen we overbrengen dat de zelfdestructie van de mensheid wordt gepersonifieerd door de vijf hoofdrolspelers: natural, diseases, shortage of food + water, war en environmental refugees? Wat is ‘real’ en wat voelt nog ‘realistic’? 

Het zijn geen mythes van de toekomst, maar het is de realiteit van nu. 

In metal-scene wordt de luisteraar vaker geconfronteerd met onderwerpen die genegeerd en gevreesd worden. De dwingende en gecontroleerde agressie van de muziek versterkt deze onderwerpen.

De keuze om de beeldtaal van de metal-scene in te zetten voor dit project versterkt de dwingende en alarmerende laag in onze boodschap. De oorsprong en semiotiek van de metal-scene bekrachtigd de kritische boodschap van Sinflød: de zelfvernietiging en ondergang van de huidige beschaving is ingezet en we kunnen niet meer terug.

De 5 hoofdrolspelers / threats:

TRACK 01 / 7 DAYS OF CHAOS
about the increase of natural disasters

TRACK 02 / FINAL GASP
about the increase of diseases

TRACK 03 / PHANTOM VOID
about shortages of food + water

TRACK 04 / BLACK BLOOD
about wars over natural resources

TRACK 05 / NOWHERE RUN
about environmental refugees

Tijdens het Graphic Matters festival toonde Sinflød zich voor het eerst aan het publiek, in de vorm van een installatie. De geënsceneerde setting van een merch-stand & podium sprak tot de verbeelding. Met deze vorm bevragen we de gebruikelijke manier waarop de oorzaken en gevolgen van de klimaatproblematiek veelal worden weergegeven.  

De door merg en been dringende zware klanken – gecreëerd door het vervormde geluid van; brekende ijskappen, insectenplagen, aardbevingen, tornado’s, plunderingen en oorlogen – grepen het publiek bij de strot. Wij lieten het publiek in het donker opgaan in de boodschap, deze subjectieve beleving creëerde persoonlijke betekenissen. 

Sinflød’s tour is pas net begonnen. Een vervreemdende mythe, die door de realiteit om te zetten in een dwingende ethiek, de misschien wel niet zó fictieve dreiging overbrengt.

→ bezoek sinflod.com

TIJDENS DIT PROJECT WERKTEN WE SAMEN MET

Nearest Neighbour  / partner
Graphic Matters / installatie & expositie 2017
MOMO Festival 2018 / performance & installatie 2018

WAT MAAKTEN WE

onderzoek
concept & ontwerp
soundscapes
motion graphics
expositie / installatie
website

BEZOEK DE WEBSITE

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Bel of mail ons dan op
hanneke@hatsandtales.nl
06 432 74 364


saskia@hatsandtales.nl
06 455 20 450

GERELATEERDE PROJECTEN

Tag: sinflød

a band, a cult?

Dec 4, 2018 / by Saskia Pouwels / In STEVIGE PRODUCTIES / Comments Off on a band, a cult?