EEN ONDERZOEKSPROJECT NAAR

DE KRACHT VAN HET PORTRET

 — een samenwerking tussen Hats & Tales en Anne Claire de Breij

unnamed is een onderzoek naar stereotype en iconische portretfotografie. Hoe zijn deze afbeeldingen in ons onbewuste collectieve geheugen opgeslagen? We zijn op zoek naar de symbolieke waardes die het beeld dát specifieke portret maken. We experimenteren met het maskeren van essentiële kenmerken, die persoonlijkheid / identiteit aan het beeld geven. Wat overblijft is een stereotype anoniem portret.

de portretten

UITGANGSPUNTEN

WAAR STAAN WE NU

In onze fascinatie voor vervreemdende beeldtalen, verhalen en tendensen stuitten wij binnen Marktplaats op een niche. De verkoop van een duurzaam product, dat voor 1 dag het meest waardevolle en authentieke bezit lijkt te zijn: de bruidsjurk. De fotografie die hiervoor ingezet wordt bestaat uit persoonlijke bruidsreportages. De autonome ingrepen die verkopers hierin doen, het agressief wegkrassen, blurren of bedekken van gezichten, zijn bedoeld om anoniem hun jurk te verkopen. 

Deze typisch autonome, beperkte ingrepen tonen een collectief kopiërend gedrag. De onbedoelde verandering van emoties die typisch worden geassocieerd met deze portretten, inspireerde ons om te zoeken naar hoe de symboliek van dit soort stereotype beelden wordt gedefinieerd. Is het mogelijk om deze symboliek te sturen door een anonimiserende ingreep? Analoog ingrijpen in de beeldtaal door elementen toe te voegen en zo te maskeren zorgt niet alleen voor een esthetisch resultaat, maar ook voor een shift in de semiotiek van het portret.

Het visueel experiment leidt tot inzichten die betrekking hebben op de relatie tussen de symboliek van het portret en de associaties die de ingrepen oproepen. In de 'esthetische' beelden die we creëren verwerken we de opmerkelijke karakteristieken die het portret zo specifiek maken. Door middel van een extra laag - de analoge ingreep - manipuleren we de emotie die gebruikelijk is bij het stereotype/iconische beeld. Met deze ingrepen willen we experimenteren, ze inhoudelijk uitdiepen en in diverse contexten plaatsen. Dit om zo te onderzoeken waar de kracht zit en wat de werkelijke kracht van het portret is. 

SELECTIE  UNNAMED  PORTRETTEN

NEXT STEPS

Het afgelopen jaar hebben we door onze gedeelde fascinatie voor het verzamelen en creëren van opmerkelijke portretten een bijzonder beeldarchief opgebouwd. Deze collectie beelden en werk stimuleert ons, om nog dieper in het visuele experiment en onderzoek te duiken. We zijn gedreven om de inhoudelijke en kritische laag naar de oppervlakte te halen. De spanningsboog tussen stereotype en anonimiteit op te zoeken, de grens van esthetiek en ethiek te buigen en onze visie niet alleen beeldend te delen maar tekstueel fundament mee te geven. In de vorm van een gepubliceerde essay of manifest. Met ons onderzoek willen we de dialoog aan gaan, onverwacht publiek bereiken en spreken. Het werk terug brengen naar de contexten waar we geïnspireerd zijn geraakt, door zo de betekenis van het werk op diverse platformen en locaties te twisten.

We zoeken naar partners die samen met ons deze studie meer draagvlak kunnen geven. 

In de vorm van:

kennis - critici met wie we de tekstuele laag kunnen vormen
publiciteit - de mogelijkheid om ons werk en onderzoek te kunnen publiceren en exposeren
financieel - om het bovenstaande mogelijk te maken!

SELECTIE GEVONDEN BRUIDSPORTRETTEN MARKTPLAATS

EXPOSITIE

We presenteren unnamed op de Dutch Design Week in Eindhoven als onderdeel van de groepsexpositie Momentum.

Momentum
17 — 25 oct
11:00 tot 18:00 uur
HAL C, Klokgebouw, Strijp-S
Eindhoven

unnamed is een onderzoeksproject van Hats & Tales en Anne Claire de Breij

alle rechten voorbehouden